Paneldebatt "Handlarnas villkor" 30 0ktober 2013
   
         
   
(Foto: Lennart Johansson)
   
           
   

  Lars Grönberg, styrelseledamot i
  Visby innerstadsförening, hälsar
  välkommen

 

   
             
   

Kvällens moderator Joakim Åstrand 
inleder 

 

   
             
   

  Kvällens panel fr v: Joakim Åstrand
  (moderator), Lena Bertholdsson
  (Bertholdsson & Holm), Agneta
  Emmervall (Visby Innerstadsföre-
  ning), Roland Salemark (Wessman
  & Pettersson), Roger Hammarström
  (Visby Centrum)

 

   
             
    

   
             
    

   
             
    

   
             
    

   
             
   

 


   
           
   

 

 

 

   
             
   

Panelen avtackas...   

 

 

   
             
   

 ...och kvällens paneldebatt avslutas
  av Lars Grönberg