Adventskaffe och extrastämma 7 december 2013
   
         
   
Foto: Agneta Emmervall
   
           
   

Mötet inleddes med en extra
föreningsstämma

 

   
             
   

 

   
             
   

Därefter berättade hemslöjdskonsulent
Birgitta Nygren om gotländska jul-
traditioner

 

   
             
    

   
             
    

   
             
    

   
             
   
Foto: Lennart Johansson