Årsmöte 27 februari 2014
   
           
   

Ulrika Mebus höll ett intressant föredrag om vår stadsmur

 

Foto: Lennart Johansson

   
               
   

 

 

Foto: Lennart Johansson

   
           
   

Ulrika Mebus avtackas av ordföranden Bernt Lundgren

 

Foto: Agneta Emmervall

   
           
   

Årets Guldrosvinnare: Wiveka Schwarts
För att läsa motivering - gå till Guldrosen

 

Foto: Agneta Emmervall

   
           
   

Guldrosen överlämnas till Wiveka Schwartz av ordföranden
Bernt Lundgren

 

Foto: Agneta Emmervall

   
           
   

Årsmötespresidiet: sekreterare Agneta
Emmervall, ordförande Bernt Lundgren

 

Foto: Lennart Johansson 

   
           
   

Styrelsen omvaldes i sin helhet: fr v:
Lars Grönberg (ledamot)
Bernt Lundgren (ordf)
Eva Backman (ledamot)
Agneta Emmervall (sekr)
Anne Melin (v. ordf)
Carl Eklund (ledamot)
Lennart Johansson (kassör)

 

Foto: Teddy Nilsson