Adventskaffe 6 december 2014
   
           
   
Foto: Lennart Johansson
   
         
           
   

Jan Bejrum, Brandskyddsföreningen Gotland, talade om brandskydd

   
               
   


 

 

   
           
   

Utrymme för frågor till föredragshållaren

   
           
   

Ordförande Bernt Lundgren redogjorde för verksamheten under det
gångna året