Årsmöte 26 februari 2015
   
           
   
Foto: Lennart Johansson (om ej annat anges)
   
         
   

Årsmötet inleds med en lättare buffé

 

Foto: Agneta Emmervall

   
           
   
Stadsträdgårdsmästare Pernilla Johansson talar utifrån
"Drömmen om utveckling - från visioner till verklighet"
   
     

 

   
   

Ordförande Bernt Lundgren tackar Pernilla Johansson
för en intressant ochuppskattad föreläsning om hennes
planer och arbete för ett trivsamt Visby

 

Foto: Agneta Emmervall

   
               
   

Ordförande Bernt Lundgren läser upp motiveringen till att
Waldemar Falck utsetts till vinnare av Guldrosen 2015
(motiveringen finns under fliken "Guldrosen")

 

 

   
           
   

Waldemar Falck tackar för utmärkelsen Guldrosen 2015

   
           
   

Sekreterare och ordförande vid årsmötesförhandlingarna -
Agneta Emmervall och Bernt Lundgren

   
     

   
      Ulla Söderström redogör för valberedningens förslag vid valen
under årsmötet
   
           
   

Av årsmötet vald styrelse för 2015:

Sittande fr v:
Lennart Johansson, kassör
Bernt Lundgren, ordförande
Anne Melin, v ordf

Stående fr v:
Lars Grönberg, ledamot
Sven-Erik Lindström, ledamot
Eva Backman, ledamot
Agneta Emmervall, sekreterare
Bjerne von Schulman, ledamot

 

Foto: Teddy Nilsson