Avtackning Carl Eklund 13 april 2015
   
           
   
Foto: Agneta Emmervall
   
         
   

Carl Eklund (till höger) avtackas efter mångårigt
styrelsearbete av ordföranden Bernt Lundgren