Omdaning Stora Torget - uppföljning 21 oktober 2015
   
           
   
Foto: Lennart Johansson
   
         
   

Agneta Emmervall, sekreterare i Visby Innerstadsförening,
hälsar välkommen

 

   
           
   

Christer Malmström, från Malmström Edström Arkitekter
Ingenjörer,berättade om arbetet med förslag till
omdaning av Stora Torget i Visby