Sägenvandring med Gunnar Bäck, 2017-09-20
   
           
   
Foto: Lennart Johansson
   
           
    Gunnar Bäck tog oss med på en sägen-
vandring. Här hälsas han och deltagarna
välkomna av Eva Backman från Visby
Innerstadsförening
   
               
   
I gamla Tjärkokeriet, Södra Murgatan 26
   
               
    Innanför Österport    
           
   
Vid domkyrkan
   
           
    I Helge Ands ruin    
           
    I Drottens ruin
   
           
   
Gunnar avtackas av Eva efter genomförd
vandring
   
           
           
   
Stäng