Adventskaffe 2017-12-09
   
           
   
Foto: Lennart Johansson
   
           
    Ordförande Bernt Lundgren förbereder
genom ljuständning på kaffeborden
   
               
   
Glögg erbjöds vid ankomsten
   
               
    Ordföranden hälsar välkommen    
           
   
Rektorsrådet Olle Jansson berättade om
Uppsala Universitet - Campus Gotland
   
           
    Adventskaffet hölls i Ödins gårdshus intill Almedalen    
           
     
   
           
   
Olle Jansson avtackas av ordföranden    
           
   
Lite efterarbete i köket
   
           
         
           
           
   
Stäng