Adventskaffe 2019-11-30
   
           
   
Foto: Agneta Emmervall
   
           
    Ordförande Agneta Emmervall hälsade välkommen till advents-
kaffet
       
     
   
             
    I år var adventskaffet i studentkåren Rindis lokaler....   ....och var välbesökt    
     
   
             
        Matilda Dreijer berättade om studentkårens verksamhet i
huset
   
     
   
             
    Lars Grönberg berättade om husets historia