Adventskaffe 8 december 2012
   
           
   

Ordförande Bernt Lundgren hälsade välkommen till adventskaffet 2012

(Foto: Agneta Emmervall)

   
             
   

Hans-Eric Brinkborg och Per Westholm
informerade om hur föreningen bildades


(Foto: Lennart Johansson)

   
             
   

 

 

(Foto: Agneta Emmervall)

   
             
   

Agneta Emmervall informerade
om styrelsens arbete

 

(Foto: Lennart Johansson)

   
             
   

Kaffe med lussebulle och pepparkaka

 

(Foto: Agneta Emmervall)

   
             
   

 

 

(Foto: Agneta Emmervall)

   
             
   

 

 

(Foto: Lennart Johansson)

   
             
   

Delar av styrelsen (stående)

 

(Foto: Agneta Emmervall)

   
     
   
           
   
Stäng fönstret