Arkiv

 
 
  Adventskaffe    
  2011    2010    2009    2008    
  Aktiviteter (genomförda)
 
  Reparation av gamla hus, 2015-12-02
Ombyggnad Stora Torget - uppföljning, 2015-10-21
Stadsvandring "Ny arkitektur i innerstaden", 2015-06-11
Stadsvandring "Byggnader i Visby kring 1900", 2015-05-19
Årsmöte 2015-02-26
   
 

Stadsvandring "Stadens konst", 2014-10-19
Visborgs slott, 2014-10-09
Årsmöte, 2014-02-27

   
  Paneldebatt "Handlarnas villkor", 2013-10-30
Stadsvandring "Stadens träd", 2013-09-04

Stadsvandring "Byggnadsvård i världsarvet", 2013-08-21
Ogräskampanjen gav resultat, 2013-05-29
   
  Bilder    
  2013-12-07  Adventskaffe, extraföreningsstämma
2013-10-30  Paneldebatt "Handlarnas villkor"

2013-09-04 
Stadsvandring "Stadens träd"

2013-08-21 
Stadsvandring "Byggnadsvård i världsarvet"
2013-02-28 
Årsmöte
2013-02-28  Styrelsemöte
   
  2012-12-08  Adventskaffe
2012-03-19  Årsmöte
   
  2011-12-03  Adventskaffe    
  Media    
  141207/-09/-30 Råd om brandskydd vid Innerstadsför. (HG / GT / GA)
141104 Trafiken stör mer än livet från krogarna (GT)
141029 Biltrafik upplevs störande i Visby innerstad (SR Gotland)
141029 Få innerstadsbor störs av nattlivet (GA)
141020/-24/-27 Konstvandring med Maj Wennerdahl (HG / GT / GA)
141010/-14/-15 Livet på Visborgs slott (HG / GT / GA)
140603 Ogräsrensare fick ta emot diplom (GA)

140302/-04/-06 Årsmötet 2014 (HG / GT / GA)
140228 Guldrosen 2014 (GT)
   
  131211/-12/-28  Adventskaffe, extrastämma (HG - GT - GA)
131210  Krogarnas öppethållande (GA)
131112/-13  Paneldebatt "Handlarnas villkor" (GT / GA)
130906/-12  Stadsvandring "Stadens Träd" (GT / GA)

130826  Stadsvandring "Byggnadsvård i världsarvet" (GT / GA)
130429  Ogräskampanj i Visby innerstad (GA)
   
  121107  Samverkan räddar julen i världsarvet (pressmeddelande)    
  Skrivelser, remisser    
 

Bot.Trädgårdens framtid, skriv. till Tekniska nämnden (2012-11-08)
Tekniska nämndens beslut om boendeparkering (2012-03-28)

Samverkan i innerstadsfrågor, skriv.till Tekniska nämnden (2011-09-09)
Snöröjning av trottoarerna, skrivelse till Region Gotland (2011-09-07)
Snöröjning av trottoarerna, skrivelse till Region Gotland (2011-01-17)
Samråd om trafik- och p-frågor, skriv. till Gotlands kommun (2010-10-11)
Snöröjning av trottoarerna, skrivelse till Gotlands kommun (2010-05-17)
 
Parkeringsfrågan, synpunkter (2009-11-24)

Stora Torgets omdaning, synpunkter (2009-11-01)
Bänkar på St. Torget, skrivelse till Tekniska förvaltningen (2009-04-24)
Fyrverkerier, frågor till Polisen, Räddningstjänsten m fl (2008-12-08)
Trafikreglering, synpunkter till Tekniska förvaltningen (2008-09-12)
Vision Gotland 2025, synpunkter (2008-01-19)
Gårdsgator och andra trafikfrågor, synpunkter (2007-05-10)
Kallbadhusets framtid, skrivelse till Kommunstyrelsen (2006-10-26)
Boendeparkering, öppet brev till politiska partier (2006-08-23)
Boendeparkering, skrivelse till Tekniska nämnden (2006-04-06)
Öppethållande på krogarna, skrivelse till Ledningskontoret (2006-04-03)
Boendeparkering, gemensam skriv. till Tekniska nämnden (2006-03-07)
Trafikutredning Visby Innerstad, synpunkter (2005-05-25)
Dialog Hela Visby, yttr. över fördjupad översiktsplan för Visbyomr.

   
  Verksamhetsberättelser    
  2013    2012    2011    2010    2009-10    2008-09    
 
Verksamhetsplaner
   
  2014    2013    2012     
 
Årsmötesprotokoll
   
  2014    2013   2012   2011   2010   2010 bilaga    2009    2008     
         
  För att kunna läsa dokumenten, som är i PDF-format, krävs Adobe Reader,
som du kan ladda ner kostnadsfritt
här:
   
           
       
 
 
Visby Innerstadsförening, c/o Agneta Emmervall, Norra Murgatan 35, 621 56 Visby, 070-717 43 28, styrelsen@visbyinnerstadsforening.se