Brandskydd i världsarvet

   
 
 

Brandskydd i hemmet: checklista: Klicka här

Din säkerhet - Säkrare hemma: Klicka här

Förebyggande brandskydd: utbildning, testa kunskaper: Klicka här.

MSB - Förebyggande brandskydd: Klicka här

Skydda dig och dina grannar mot brand: Klicka här

Världsarvsstaden Visby har ett mycket stort kulturhistoriskt värde och en
brand i innerstaden skulle kunna innebära att ovärderliga byggnader
förstörs. Därför har räddningstjänsten inventerat brandskyddet i innerstaden -
tillsammans med fastighetsägarna kan man minska konsekvenserna vid en
eventuell brand.

I den färdiga rapporten (se nedan) ges ett flertal förslag på åtgärder för att
höja brandskyddsnivån i Visby innerstad till en acceptabel nivå.

 
  Brandskyddsinventering i världsarvsstaden: sammanfattning   Räddningstjänsten har inventerat brandskyddet i Visby innerstad. Av de 719
fastigheter som hittills inventerats har 311 brandskydd som inte är acceptabelt.
I rapporten finns förslag till åtgärde
r.
 
  Brandskyddsinventering i världsarvsstaden: hela   http://www.gotland.se/44955  
  Förebyggande brandskydd: kontaktperson regionen   Peter Schöön , 0498-26 98 72 peter.schoon@gotland.se  
           
       
 
 
Visby Innerstadsförening, c/o Bernt Lundgren, Vårdklockegatan 2, 621 57 Visby, 073-843 55 23, styrelsen@visbyinnerstadsforening.se