Guldrosen genom tiderna (1994 - idag)

   
 
År
Vinnare
Motivering
 
  2019 Magnus Olsson   Visby Innerstadsförening delar ut 2019 års Guldros till Magnus Olsson.
Magnus utför, som verksamhetsledare för Visby Centrum, ett fantas-
tiskt arbete för att stimulera handel och service i Visby. Magnus, och
hans medarbetares, energi och uppfinningsrikedom för att arrangera
populära evenemang tar aldrig slut.
Året runt ordnas publikdragande evenemang som förgyller vår stad.
Många evenemang lockar också turister till oss under lågsäsong.
Magnus arbetar även aktivt tillsammans med restauranger och polis för
att förebygga droger inom krogmiljön. Tillsammans med handlarna på
Östercentrum har han samarbete med polis och ordningsvakter för att
få ett lugnare centrum.
Varhelst Magnus ser att något skulle kunna förbättras kommer han
med förslag
.
 
  2018 Vasilis Kanellos   Visby Innerstadsförenings Guldros 2018 tilldelas Vasi lis Kanellos
för ett mångårigt framgångsrikt krögarskap där han året runt väl-
komnar gäster. Han bidrar med sin verksamhet i stor utsträckning
till trevnad och gemyt på och omkring Stora Torget och bjuder på
god musikunderhållning av skiftande slag på sina två restauranger,
Nunnan och Bageriet. Med sin grekiskinspirerade mat har han
mättat mången mage till rimliga priser.
 
  2017 Thomas Sundström   Thomas Sundström, chef för länsteatern Gotland, har genom sitt en-
gagemang och sin stora kunskap bidragit till att vita lisera kulturlivet
i Visby. Genom många vitt skilda produktioner lockar han en stor
publik till länsteatern. Vi har fått möjlighet att uppleva dramatiserad
nutidshistoria i musikalform, en blandning av pjäs och konsert med
Systrarna Sisters, spännande barnteater, skrivarstuga under Pride-
festivalen och mycket mer.
Thomas är en mångsidig teaterman med starkt engagemang för kul-
turen. För utom att regissera arbetar han med scenografi och musik.
Han är en betydelsefull vitamininjektion för gotlänningarna.
 
  2016 Roland Salemark   Roland Salemark är en engagerad bokhandlare som under 10 år ut-
vecklat bokhandeln Wessman & Pettersson till en kulturinsti tution
med spännande bokupplevelser, författarträffar och seminarier. Det
senaste tillskottet är ett brett utbud av tidskrifter.
Att bokhandeln har söndagsöppet är till glädje både för gotlänningar-
na och alla helgturister.
Roland bidrar i högsta grad positivt till en levande innerstad. 
 
  2015 Waldemar Falck   Waldemar Falck har genom sitt omfattande och mång åriga arbete
med bevarandet och katalogiserandet av äldre fotogra fier och skild-
ringar verksamt bidragit till att fördjupa kunskapen om Visby förr och
nu.
Tack vare Waldemar Falcks insatser är nu historien tillgängliggjord
till nytta och glädje för forskare, besökare och inte minst oss Visby-
bor
samtidigt som materialet kommer att bevaras för framtida gene-
rationer.
 
 
  2014 Wiveka Schwartz   Som medeltidsveckans initiativtagare och eldsjäl och med ett mång-
årigt stort engagemang för Visbyturismen har Wiveka Schwartz med-
verkat till ett levande Visby.
Även som initiativtagare till Vänföreningen för DBW:s Botaniska Träd-
gård har Wiveka gjort en värdefull insats för staden.
 
  2013 Roger Hammarström, Visby Centrum   Roger Hammarström, verksamhetsansvarig för Visby Centrum, har för-
tjänat årets utmärkelse Guldrosen. Genom sitt engagerande arbete för
att vitalisera handeln, initiera nya evenemang och locka besökare till
ön utanför turistsäsong bidrar han till ett levande Visby.
Han stimulerar och uppmuntrar till samarbete mellan grupper och bildar
nya konstellationer som gynnar vår stad.
 
  2012 Suzanne Edström, stadsträdgårdsmästare   Hur staden fungerar och upplevs är viktigt för vårt dagliga liv och vårt
välbefinnande. Som Visby stadsträdgårdsmästare har Suzanne sett
till människans behov av skönhet och avkoppling. Hon har gett oss
prunkande växter i spännande kombinationer i rabatter och krukor.
Vi har fått mötesplatser och lekplatser, vackra miljöer där vi mår bra
av att vistas. Vi har förtrollats av lysande rondeller och julens Öster-
port med stjärneglans och kristallkrona.
Hon har genom att bjuda till lite extra i sitt arbete förgyllt vardagen för
Visbybor och besökande.
 
 
  2011 Bertholdsson & Holm   Lena Bertholdsson på Bertholdsson & Holm är entreprenören som ser
möjligheter där andra ser svårigheter.
I hjärtat av Visby på H10 hittar vi både smakfull köksdesign och väl-
smakande matprodukter till nytta och nöje för alla.
Lena Bertholdsson har vågat satsa på nya produkter och utveckling
av verksamheten till gagn för en levande innerstad och till glädje för
oss boende.
 
 
  2010 Visby stads snöröjare   För en heroisk insats under den snörikaste vintern i mannaminne.
Trots trånga gränder, parkerade fordon och pågående trafik har snö-
röjarna lyckats ge besökare och boende möjlighet att röra sig fritt i
innerstaden.
Man har oupphörligt och enträget dygnet runt under två månaders
ständiga snöande plogat och hyvlat, skovlat, skottat och sandat och
lyckats göra innerstaden framkomlig trots exceptionella väderförhåll-
anden.
 
  2009 Wisby Ost   Anders, Ann-Marie, Hanna och Frida Gustafsson har vågat satsa på
en välsorterad ostbutik mitt i Visby stadskärna. Sedan 2006 kan man
året runt botanisera, smaka av och insupa atmosfär och dofter av sven-
ska klassiska ostar, gotländska specialiteter och spännande europe-
iska ostar. Sakkunnig hjälp och inspiration till ostbricka och vinprov-
ning får du här. Wisby Ost bidrar till en levande innerstad för alla got-
länningar och turister som söker sig till butiken.
 
 
  2008 Ulf Hedberg, Hedbergs Bok & Musikkafé   Ulf Hedberg har genom stort engagemang och nytänkande höjt kvalite-
ten på Visby innerstads boendemiljö. Hedbergs Bok & Musikkafé utgör
en arena för skiftande kulturaktiviteter.
Sedan starten 2002 har Ulf året om arrangerat allt från poetry slam,
konstutställningar, författaraftnar, musik- och jasskonserter till dis-
kussionsaftnar och stickkafé. Kafka och Vysotskij är namn man möter.
Men kaféet är också ett växthus för spirande lokala förmågor. Ulf har
därmed starkt bidragit till att utveckla ett mångfacetterat kulturutbud till
glädje för kulturutövare, besökare och boende.
 
 
  2007 Harriet Engberg, butiksägare   Möjligen har hon sett dig djupt i ögonen och sagt: - Du behöver nya
glasögon!
Årets guldrospristagare har vågat satsa på en specialaffär i Visby
innerstad. I det tidigare så mörka hörnet på S:t Hansgatan har hon
trätt fram som ett föredöme i konsten att med till synes enkla grepp
i skylten göra sin verksamhet till något mer än sig självt - ett be-
grepp.
Med en kombination av humor, originalitet och ständig förnyelse som
drivkraft, bidrar - Linser och bågar - till ett inspirerande lyft av gatubil-
den i sin del av innerstaden, till lust och glädje för boende och besö-
kare.
 
 
  2006 Jonas Karlsson, stensättare   Visbys stensättare har med stor skicklighet genom åren stensatt
innerstadens gator och torg i funktionella och vackra mönster. Årets
pristagare representerar den senaste i en lång rad av stensättare som
ärvt och fört vidare en gammal hantverkstradition och yrkeskunskap.
Gatsten åldras med behag och blir vackrare med åren till stor glädje
både för oss och kommande generationer. De stensatta gatorna och
torgen hjälper i hög grad till att skapa innerstadens speciella stämning
och karaktär, uppskattad av både besökare och boende och är starkt
bidragande till en god boendemiljö i Visby innerstad.
 
 
  2005 Agneta Werkelin, Yllet   Agneta Werkelin har med utgångspunkt från det genuint gotländska
med stor omsorg och skicklighet skapat ett vida välkänt gotländskt
varumärke med hög kvalitet och med säte i Visby innerstad. Agneta
Werkelin och Yllet lämnar genom denna omsorg ett viktigt bidrag till
Visby innerstads attraktivitet för både boende och besökare.
 
 
  2004 Visbyprofilen Gösta Lyttkens   Gösta Lyttkens har visat ett stort och långvarigt engagemang i att för-
bättra och bevara Visbys innerstads boendemiljö. Genom denna och
andra föreningar har han förtjänstfullt arbetat för att behålla en levande
innerstad samtidigt som han värnat om innerstadens skönhet och ål-
derdomliga prägel. Dessutom har han genom sin jazzmusik, fotodo-
kumentation och andra kulturella intressen och aktiviteter bidragit po-
sitivt till stadens livskvalitet.
 
 
  2003 Parkeringsvakterna i Visby innerstad   Visby parkeringsvakter bidrar på ett förtjänstfullt sätt med bot till bätt-
ring. Med vänlighet och serviceanda utöver arbetsinstruktionens bok-
stav bidrar parkeringsvakterna till att bemästra en svår trafiksituation
och i vid bemärkelse till en bättre boendemiljö i Visby innerstad.
 
  2002 Lars Pettersson, trädgårdsmästare i
Botaniska trädgården
  Trädgårdsmästare Lars Pettersson har med kunnande och goda idéer
steg för steg upprustat och med varsam hand förnyat Botaniska träd-
gården. Med känsla och respekt för dess särart och lyhördhet för olika
intressen har Lars både förvaltat och vidareförädlat trädgården, till stor
glädje för både boende och besökare.
 
 
  2001 Gycklargruppen PAX   Med entusiasm, glädje och okuvlig energi har gycklargruppen Pax un-
der en följd av år roat boende och besökare i Visby. Livfullt och pro-
fessionellt för gruppen medeltida gycklartraditioner ut i världen och
fungerar som ambassadörer för Gotland och Hansestaden Visby.
Pax är en förebild och inspirationskälla för kommande generationer av
gycklare.
 
 
  2000 Hedengrahns Bageri   Hedengrahns Bageri har blivit ett begrepp för både boende och besö-
kare. I Bosses Bagarbod kan vi från tidigaste morgon förse oss med
färskt frukostbröd och det finaste kaffebröd. Den goda servicen beri-
kar vårt boende och gör bageriet till en del av Visbys profil.
 
 
  1999 Nattvandrarna i Visby   Nattvandrarna har under många år i det tysta bedrivit en mycket an-
gelägen verksamhet för ungdomar som vistas i Visby de kvällar och
nätter. Deras engagerade, ideella arbete har haft stor betydelse, inte
bara för ungdomarna utan också för Visbys boendemiljö i allmänhet.
 
 
  1998 Kjell Nordberg, Bakfickan   Pristagaren har visat ett stort engagemang för miljön kring Stora torget
och bl a tagit initiativ till att klockan på torgets nordsida återuppsattes.
Kjell Nordberg har också visat att det är möjligt att utforma en uteser-
vering på ett tilltalande sätt.
 
 
  1997 Frälsningsarmén i Visby   Frälsningsarmén bedriver ett engagerat arbete för barnen och ungdom-
arna i Visby innerstad, bl a i form av en öppen ungdomsverksamhet
under eftermiddagstid.
 
 
  1996 Kulturföreningen Roxy   Kulturföreningen Roxy bidrar till att öka stadslivets mångfald i Visby
genom sitt engagerade arbete inom kulturområdet för barn, ungdomar
och vuxna
.
 
  1995 Gatsoparna i Visby innerstad   Guldrosen tilldelas gatsoparna i Visby innerstad för att de på ett för-
tjänstfullt sätt utför ett otacksamt arbete, så att vi som bor och vistas
i innerstaden kan vakna till en prydlig gatumiljö, oavsett stadens ut-
seende under de sena nattimmarna. Gatsoparna bidrar genom detta
till att förbättra de boendes basservice och därmed boendemiljön i
Visby innerstad.
 
 
  1994 Leif Pettersson, Torgkassen   Guldrosen tilldelas Leif Pettersson som på ett förtjänstfullt sätt fångat
upp de i Hansestaden boendes behov och skapat en serviceinrättning
som sträcker sig utanför det traditionellt stadsmerkantila. Förutom en
mycket välskött stadsdelsaffär med hög servicenivå har Torgkassen i
omsorg om kundkretsen tagit upp delar av postens och apotekets ned-
lagda verksamheter. Torgkassen bidrar genom detta till att förbättra
de boendes basservice och därmed boendemiljön i Visby innerstad.
 
 
           
       
 
 
Visby Innerstadsförening, c/o Agneta Emmervall, Norra Murgatan 35, 621 56 Visby, 070-717 43 28, styrelsen@visbyinnerstadsforening.se