Startsidan Om föreningen Kontakt Verksamhet Guldrosen Dokument Fotogalleri Media Länkar
 
             
 

Guldrosen

 

Vasilis Kanellos: Guldrosvinnare 2018 
 
  År 1993 instiftade föreningen utmärkelsen Guldrosen. Första Guld-
rosen delades ut år 1994, och enligt statuterna ska Guldrosen ut-
delas årligen "om lämplig kandidat finns". Pristagaren ska på ett
värdefullt sätt och i vid bemärkelse ha bidragit till att förbättra boen-
demiljön i Hansestaden Visby. Förbättring avser dock inte förbätt-
ring ur ren skönhetssynpunkt. Föreningen har velat understryka att
den inte kommer att agera som skönhetsråd och inte heller kon-
kurrera med andra föreningars agerande inom just skönhetsområdet
.
   
  Guldrosen har sedan starten 1994 delats ut varje år. Även om det
är föreningens styrelse som utgör prisjuryn så är juryn högst mot-
taglig för förslag från föreningens medlemmar på förtjänta pristagare.

   
  Guldrosvinnare 2018    
  Vasilis Kanellos    
  Motivering: .Visby Innerstadsförenings Guldros 2018 tilldelas Vasi-
lis Kanellos för ett mångårigt framgångsrikt krögarskap där han året
runt välkomnar gäster. Han bidrar med sin verksamhet i stor utsträck-
ning till trevnad och gemyt på och omkring Stora Torget och bjuder
på god musikunderhållning av skiftande slag på sina två restauranger, Nunnan och Bageriet. Med sin grekiskinspirerade mat har han mättat mången mage till rimliga priser.
   
  Mottagare genom tiderna    
  Alla Guldrosvinnare med motiveringar hittar du här.    
 
Visby Innerstadsförening, c/o Bernt Lundgren, Vårdklockegatan 2, 621 57 Visby, 073-843 55 23, styrelsen@visbyinnerstadsforening.se