Startsidan Om föreningen Kontakt Verksamhet Guldrosen Dokument Fotogalleri Media Länkar
 
             
 

Guldrosen

 

Magnus Olsson: Guldrosvinnare 2019 
 
  År 1993 instiftade föreningen utmärkelsen Guldrosen. Första Guld-
rosen delades ut år 1994, och enligt statuterna ska Guldrosen ut-
delas årligen "om lämplig kandidat finns". Pristagaren ska på ett
värdefullt sätt och i vid bemärkelse ha bidragit till att förbättra boen-
demiljön i Hansestaden Visby. Förbättring avser dock inte förbätt-
ring ur ren skönhetssynpunkt. Föreningen har velat understryka att
den inte kommer att agera som skönhetsråd och inte heller kon-
kurrera med andra föreningars agerande inom just skönhetsområdet
.
   
  Guldrosen har sedan starten 1994 delats ut varje år. Även om det
är föreningens styrelse som utgör prisjuryn så är juryn högst mot-
taglig för förslag från föreningens medlemmar på förtjänta pristagare.

   
  Guldrosvinnare 2019    
  Magnus Olsson    
  Motivering: Visby Innerstadsförening delar ut 2019 års Guldros till
Magnus Olsson. Magnus utför, som verksamhetsledare för Visby
Centrum, ett fantastiskt arbete för att stimulera handel och service
i Visby. Magnus, och hans medarbetares, energi och uppfinnings-
rikedom för att arrangera populära evenemang tar aldrig slut.

Året runt ordnas publikdragande evenemang som förgyller vår stad. Många evenemang lockar också turister till oss under lågsäsong.

Magnus arbetar även aktivt tillsammans med restauranger och
polis för att förebygga droger inom krogmiljön. Tillsammans med
handlarna på Östercentrum har han samarbete med polis och
ordningsvakter för att få ett lugnare centrum.

Varhelst Magnus ser att något skulle kunna förbättras kommer
han med förslag
.

   
  Mottagare genom tiderna    
  Alla Guldrosvinnare med motiveringar hittar du här.    
 
Visby Innerstadsförening, c/o Agneta Emmervall, Norra Murgatan 35, 621 56 Visby, 070-717 43 28, styrelsen@visbyinnerstadsforening.se