Startsidan Om föreningen Kontakt Verksamhet Guldrosen Dokument Fotogalleri Media Länkar
 
             
 

Om föreningen

 
 
  Visby Innerstadsförening arbetar för en sund boendemiljö i en levande
Visby innerstad där det ska finnas plats för ett varierat utbud av verk-
samheter. Föreningen ska framföra sina synpunkter genom att svara
på remisser och använda alla tillgängliga kanaler för påverkan och
opinionsbildning.
 
 

 
  Det är inte bara det uråldriga gatunätet, byggnaderna, ringmuren och
ruinerna som ger färg och atmosfär åt innerstaden. En betydande del
av boendekvaliteten är att miljön innanför murarna upplevs som levan-
de. En plats där det finns bostäder och affärer, skola och högskola,
arbetsplatser och offentlig service, restauranger och hotell.
 
   
  Cirka 400 hushåll är medlemmar. Det stora antalet är tecken på att
det finns ett behov av en förening som tillvaratar gemensamma in-
tressen i innerstaden.
 
   
  Om du vill läsa föreningens stadgar så klicka här.    
  Världsarvet      
  Genom att innerstaden har placerats på UNESCOs världsarvslista har
vi förpliktat oss att bevara och förstärka de kvaliteter som berättigat
oss att tillhöra denna exklusiva skara av utvalda platser. Staden ska
ge en trivsam upplevelse och blandningen av aktiviteter ska fungera
friktionsfritt sida vid sida.
  
   
  GDPR (General Data Protection Regulation)   Styrelsen  
  De uppgifter om våra medlemmar som finns lagrade i vårt register är
namn, adress, telefonnummer och i förekommande fall mailadress.
Inga uppgifter sprids utanför föreningen!
Har ni frågor, kontakta styrelsen.
  Vid årsmötet 2019-02-28 valdes följande styrelse (bild ovan):
Sittande fr v: Birgitta Örtbrant (kassör), Agneta Emmervall (ordf),
Lars Grönberg (sekreterare),
Stående fr v: Eva Backman (v ordf), Agneta Rahm Nordén (ledamot),
Bjerne von Schulman (ledamot), Erik Skagerfält (ledamot)
 
       
  För att kunna läsa dokument i PDF-format krävs Adobe Reader.
Ladda ner kostnadsfritt här
   
 
Visby Innerstadsförening, c/o Agneta Emmervall, Norra Murgatan 35, 621 56 Visby, 070-717 43 28, styrelsen@visbyinnerstadsforening.se