Startsidan Om föreningen Kontakt Verksamhet Guldrosen Dokument Fotogalleri Media Länkar
 
             
 

Vår verksamhet

 
 
  Alla frågor som bidrar till att göra Visby innerstad till en trivsam plats
att bo och leva i är viktiga för föreningen. Under åren har vi engagerat
oss i frågor kring trafik och parkering. När föreningen startade var
problemet med störningar från restauranger stort. Fastighetsägares
ansvar för snöskottning och villkor för sophantering har varit andra
viktiga frågor.
   
 

Styrelsen arbetar kontinuerligt med aktuella frågor. Utöver det är det
i år planerat att genomföra kampanjen ”Nu städar vi stan” under maj-
juni i samarbete med regionen. Under året planeras också stads-
vandringar med kunniga ciceroner. Läs hela verksamhetsplanen här:

   
  Tidigare års planer samt verksamhetsberättelser finns under
Dokument.
   
 
Årets aktiviteter
   
  19 februari: Hur ska jag bete mig vid en kris och hur kan jag för-
bereda mig -b
eredskapschef Christer Stoltz, Joda Restaurang kl
18.00. Läs mer här.
   
  28 februari: Årsmöte
   
  27 mars: Kom och lyssna till historieforskaren Idun Alfredson Vin-
terros. Hennes föredrag handlar om hur driftiga kvinnor i äldre tider
försörjde sig i Visbys fattigkvarter. Vilka var det? Vad levde de av?
Vad var det som påverkade deras försörjningsmöjligheter? Var i
Visby bodde de? Anmälan krävs. Läs mer här.
   
  Maj: Nu är det dags igen att rena ogräs. Alla enfamiljsfastigheter
kommer få en plastsäck utdelad. Fyll den med ogräsrenset från
gatan och ställ den utanför på gatan. Regionens renhållare häm-
ta säckarna varje måndag i maj månad.
   
  15 maj: Besök hos biskopen.
Onsdag den 15 maj kl 17.30 välkomnar oss biskop Thomas
Petersson till sin bostad på Biskopsgatan. Vi kommer att få en
rundvandring i byggnaden och höra om dess historia. Thomas
kommer också att berätta något om sin tjänst som utlandspräst.
Anmälan görs till info@visbyinnerstadsforening.se senast 13 maj.
   
  5 oktober: Vill ni visa er trädgård? På Wisbydagen 5 oktober pla-
nerar vi kunna visa upp några av stadens trädgårdar. Är du intresse-
rad av att öppna din? Tanken är att portarna ska vara öppna under
ett antal timmar för spontana besök. Hör av dig till styrelsen@visbyinnerstadsforening.se om du är intresserad. Vi återkommer med detaljer framåt sommaren.
   
       
  Listan kompletteras efterhand som tider fastställs för olika aktivi-
teter. Har du några förslag/önskemål om aktiviteter som
föreningen bör genomföra?
Hör av dig, du hittar olika kontakt-
vägar här.
   
       
 

För att kunna läsa dokument i PDF-format krävs Adobe Reader.
Ladda ner kostnadsfritt här

   
 
Visby Innerstadsförening, c/o Agneta Emmervall, Norra Murgatan 35, 621 56 Visby, 070-717 43 28, styrelsen@visbyinnerstadsforening.se