Visby Innerstadsförening är till för alla som tycker om Visby. Vi arbetar för en sund boendemiljö i en levande innerstad med ett varierat utbud av verksamheter. Idag är vi ca 400 medlemmar.

Sök
Stäng denna sökruta.

Ang lagligheten i att kräva bygglov för vissa underhållsåtgärder

Styrelsen i Visby Innerstadsförening har, tillsammans med Fastighetsägarna och DBWs Innerstadsråd, skickat en skrivelse till Region Gotland angående den utökade bygglovsplikten i Visby Innerstad. Plan- och bygglagen är svårtolkad och ingen kan med säkerhet tala om vad som gäller, men vid en första rekognosering ser det ut som att lagstöd saknas för att kräva bygglov såsom regionen gör.

Svar har kommit från ansvarig på regionen, men vi arbetar vidare med frågan.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.