Visby Innerstadsförening är till för alla som tycker om Visby. Vi arbetar för en sund boendemiljö i en levande innerstad med ett varierat utbud av verksamheter. Idag är vi ca 400 medlemmar.

Årets Guldros

Året Guldros delades ut på föreningens årsmöte 31 maj. Den gick till Folkets Bio i Visby och Patrik Bergvall med följande motivering:

Bion på Adelsgatan har funnits i olika skepnader sedan 1936. Den har nu fått en omfattande renovering och funktionsanpassning, vilket bland annat gör att rullstolar kan komma in i lokalen. För att möjliggöra detta har föreningen lagt ner ett stort ideellt arbete samt erhållit stöd från flera håll. Framför allt har fastighetsägare Patrik Bergvall genom stor välvilja och ett betydande ekonomiskt bidrag möjliggjort hela renoveringen. Nu får Visby innerstad en funktionell komplementbiograf för ett brett kulturutbud. Lokalen blir även en viktig samlingslokal för olika föreningar, myndigheter och företag i innerstaden.

Folkets bio, som en viktig kulturaktör, bidrar till ett rikt kulturutbud och en levande innerstad.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.