Visby Innerstadsförening är till för alla som tycker om Visby. Vi arbetar för en sund boendemiljö i en levande innerstad med ett varierat utbud av verksamheter. Idag är vi ca 400 medlemmar.

Sök
Stäng denna sökruta.

Archive

Pernilla Johansson fick årets Guldros

Stadsträdgårdsmästare Pernilla Johansson förgyller grönytorna både i Visby och över hela Gotland. Med en aldrig sinande entusiasm planerar hon planteringar, utemöbleringar och lekplatser. Alltid estetiskt tilltalande och ofta med en liten twist. Hon har en förmåga att vara variationsrik, återanvända material och krama ut så mycket som möjligt ur sin budget.

Varje försommar väntar vi spänt på att hon ska presentera sommarens happening.

Undersökning ang Världsarvets konsekvenser

På Campus Gotland finns en student som studerar Världsarv. Denne är intresserad av att få in frågeställningar och synpunkter från invånare i Världsarvet. De innefattar hur vi ser på Världsarvsstatusens inverkan dels på människorna, dels på miljön i världsarvet.

Skriv gärna en KORT reaktion på detta och skicka till styrelsen@visbyinnerstadsforening.se så vidarebefordrar vi det till Campus.

Motioner till årsmötet

Är det någon fråga du vill föreningen ska engagera sig i. Eller har du andra synpunkter du vill framföra. Skicka in en motion som vi behandlar på årsmötet 22 februari 2024. Den ska vara oss tillhanda senast 31 januari. Skicka den till info@visbyinnerstadsforening.se

 

Enkät ang. boende

Jag heter Alma Dahlström och jag är praktikant på Stadsarkitektenheten, Region Gotland. Jag har skapat en enkät med tre frågor om boende i Visby innerstad som ska ingå i min projektuppsats om boendefrågor och fastighetsmarknaden i en kulturhistoriskt värdefull stad. Min förhoppning är att få in så många svar som möjligt från en stor bredd av olika människor som alla rör sig i Visby innerstad.

Här är länken till enkäten:

https://forms.gle/Q6bYaT5qAehVqsp79

Tack för er medverkan och hjälp!

Alma Dahlström
Praktikant, Stadsarkitektenheten

Stensättning

Regionens trafikingenjör meddelar att de stenlägger nu på Bremergränd och har snart bara 3 ytor kvar i södra Innerstaden som är belagda med asfalt.

Trevligt tycker vi.

Ändringar i boendeparkering under sommaren

Regionen informerar om att de kommer att flytta Boendeparkeringen vid Kruttornet och bredvid Kallis till Öster på grund av att vi närmar oss Studenten och Almedalsveckan. Boendeparkeringarna flyttas den 25/5.

Under föregående års Balkortege uppstod det problem vid Almedalen vid Kruttornets parkeringen och därmed i år har Polisen begärt att de stänger av parkeringen helt under årets Balkortege den 4 juni. Det kommer att skyltas om på platsen innan den 4:e. Ytan återställs den 5 juni.

Därefter inför Studenten den 9 juni kommer parkeringarna vara stängda vid Silon och Yttre hamnen, detta skyltas upp dagen innan. Dessa parkeringar öppnar igen efter studentkortegen lämnar området.

Efter Almedalsveckan återflyttas boendeparkeringarna ner till Kruttornet och Kallis igen. Regionen har skrivit 4 juli som sista datum, det är med förutsättning att alla ytor är öppna och återställda.

Störande musikljud

För att det ska bli en så trevlig sommar som möjligt för alla arbetar Region Gotlands miljöskyddsinspektörer med förebyggande kontakt med verksamheter, där det finns risk för störande musikljud.

Alla berörda verksamheter har fått vägledning om vilka regler som gäller och att de ska ha egenkontroller med egna rutiner som förebygger störningar.

Flera verksamheter kommer att få tillsyn av egenkontrollen inför sommaren. Ljudmätningar kommer även göras utomhus i Visby innerstad cirka 1 ggr/vecka under sommaren. Vid enstaka störningar är boende rekommenderade att ta kontakt med berörd verksamhet. Vid återkommande störningar i sin bostad kan man lämna klagomål till enhet miljö- och hälsoskydd.

Onödiga skyltar togs bort

När trafikomläggningen genomfördes förra året och flera gator dubbelriktades blev många trafikskyltar onödiga. Nu är de borta och det har bidragit till ett snyggare Visby.

Brödboden fick årets Guldros

På Visby Innerstadsförenings årsmöte delades 2023 års Guldros till Sarah Howarth och Joakim Ahrling på Brödboden.

Sara och Joakim bidrar till att göra Södertorg levande och till en smaklig mötesplats året runt. I deras bod säljs nybakt bröd, sallader och pajer. Man kan sitta ner i fiket eller, när vädret är vackert, ta plats på torget eller på den mysiga bakgården.

För den som vill ha en extra lyxig lördagsmorgon går det att få hemleverans av sitt favoritbröd.

Brödboden sköter också försäljningen av Fotopasset, som är en av Svenska Orienteringsförbundets Naturpass.

Har du koll på ditt brandskydd?

En kväll i januari ordnade vi ett möte med Tommy Blomgren från Brandförebyggarna och Anders Buskas från Räddningstjänsten. De gick igenom hur en eld kan uppstå samt lämnade goda råd och tips om hur man förebygger det samt hur man ska agera om olyckan är framme.

Vi fick även en del goda råd om hur man bäst eldar i sina kaminer.

Alla som har en eldstad som används måste ha den registrerad hos Brandförebyggarna. Det är också ett mycket bra sätt för att få sin eldstad kontrollerad samt att bli påmind om när det är dags för sotning. Ju mer noggranna vi är när vi hanterar eld desto mindre risk för att vi själva, våra grannar eller våra gamla hus utsätts för brand.

Om ditt hus börjar brinna och du inte gjort regelbundet underhåll och kontroll av eldstäderna kan ersättningen från försäkringsbolaget reduceras. Förändring av en eldstad kräver godkännande av installationen.

Grundläggande brandkunskap

För att en brand ska kunna uppstå krävs tre komponenter – syre, värme & bränsle. Öppna inte dörrar eller fönster vid en brand så att nytt syre tillförs.

Röken är farlig

Röken innehåller många farliga ämnen. Vissa påverkar oss så att vi kvävs, somnar in och kan vara dödande.

Röken stiger upp mot taket, kryp under röken och ut! Är det rök i ditt trapphus – stanna i din lägenhet och påkalla hjälp.

Systematiskt brandskyddsarbete

Alla ska arbeta systematiskt med sitt brandskydd. Det innebär att ta ansvar för brandskydd i den egna fastigheten, att man metodiskt går igenom behov av brandskydd och att det utförs kontroller på brandskyddsmaterial.

Rätt ordning

Rädda – Larma – Varna – Släck – Möt upp brandpersonal

Brandsläckare

Pulversläckare är det bästa släckmedlet. Den släcker trä, papper, tyg, bensin, olja och elektrisk utrustning. Men den smutsar ner!

Brandfilt

En brandfilt kan släcka mindre bränder. Om du ska släcka eld på en person, lägger du på
filten från huvudet och nedåt. När du sen tar av filten – börja från fotändan. Bra placering på brandfilten är i köket!

Om det brinner i en kastrull

Lägg på ett lock eller kväv med en brandfilt! Lyft bort kastrullen från spisplattan och stäng av spisen.

Försök aldrig att släcka med vatten. Om man häller vatten i en brinnande kastrull börjar vattnet koka och blir till vattenånga. Ångan tar sen med sig den brinnande oljan upp ur kastrullen och kastar iväg den åt olika håll.

Brandvarnare

En brandvarnare är den billigaste livförsäkringen. Det bör finns en brandvarnare på varje våningsplan i bostaden. Om du har flera våningar bör en brandvarnare placeras där trappan mynnar till den övre våningen.

Brandvarnare bör placeras i eller intill sovrum. Placera brandvarnare nära köket, där det är vanligt att bränder börjar.

Man bör testa sin brandvarnare en gång i månaden. Byt batteri 1 gång/år.

Eldning

Veden ska alltid vara ordentligt torr. Starta gärna brasan uppifrån, då blir det bättre drag och förbränningen blir bättre. Elda inte mer än 2–2,5 kg ved per timme.

Mer information:
– msb.se
– brandskyddsforeningen.se (Webbutbildning)

 

Brev till Destination Gotland

Ang villkor för biljettbokningar för gotlänningar

Att bo på Gotland innebär att man måste planera noggrant när man ska resa till och från fastlandet. Färjorna är allt oftare fullbokade och för att vara säker på att få en plats måste man boka i tid.
Oavsett om resan är i tjänsten eller privat är det ibland svårt att exakt veta vid vilken tidpunkt man behöver resa. Det problemet är särskilt stort vid återresan till ön, då man kan vara beroende av andra transportmedel och långa sträckor att färdas.
Ett möte kan också bli inställt eller försenat med resultat att resan inte kan genomföras som planerat.
De som bor på fastlandet och använder landtransporter kan i de allra flesta fall ändra sin restid utan extra kostnad. Så kan inte vi på Gotland, om vi inte bokar flex-biljett till ett mycket högre pris.
Vi föreslår att båtbiljetter för gotlänningar ska vara ombokningsbara utan extra kostnad.
Reglerna kan sättas så att det enbart är den närmast kommande resan man kan omboka samt att resan ska ombokas digitalt. På så sätt ser vi inte att det kommer förenas med några större kostnader för Destination Gotland.
Hälsningar med hopp om positiv respons från er
Styrelsen för Visby Innerstadsförening
gm
Agneta Emmervall
Ordförande
tel 070 717 43 28

Ny medlem?

För dig som blir ny medlem i Visby Innerstadsföreningen under november och december kommer medlemsavgiften att gälla hela 2023.

Medlemsavgiften för hela hushållet är 200:- och ska betalas till bankgiro 247-0839.

Innerstan växer igen

Gränderna i innerstan fylls av träd och buskar. Samarbetet med att samla in säckar med ogräs har avbrutits, något som Agneta Emmervall i innerstadsföreningen beklagar. GA 19 september 2022

Ny återvinningsstation i Visby

Nu är den på plats, återvinningsstationen som vi väntat på så länge. Vi har uppvaktat regionen och föreslagit platser som vi tyckt varit lämpliga. De har i sin tur bearbetat FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen, som är de som har ansvaret.

Stationen ligger i inre hamnen på den stora parkeringen. De fraktioner som finns är vitt och färgat glas, tidningar, plast-, pappers- och metallförpackningar.

Årets Guldros

Året Guldros delades ut på föreningens årsmöte 31 maj. Den gick till Folkets Bio i Visby och Patrik Bergvall med följande motivering:

Bion på Adelsgatan har funnits i olika skepnader sedan 1936. Den har nu fått en omfattande renovering och funktionsanpassning, vilket bland annat gör att rullstolar kan komma in i lokalen. För att möjliggöra detta har föreningen lagt ner ett stort ideellt arbete samt erhållit stöd från flera håll. Framför allt har fastighetsägare Patrik Bergvall genom stor välvilja och ett betydande ekonomiskt bidrag möjliggjort hela renoveringen. Nu får Visby innerstad en funktionell komplementbiograf för ett brett kulturutbud. Lokalen blir även en viktig samlingslokal för olika föreningar, myndigheter och företag i innerstaden.

Folkets bio, som en viktig kulturaktör, bidrar till ett rikt kulturutbud och en levande innerstad.

Ogräskampanjen inställd

Under många år har vi arrangerat ogräsrensarkampanj under maj månad. Visby Innerstadsförening har, tillsammans med DBW:s innerstadsråd, delat ut plastsäckar där ogräs från gatan kunde lämnas. Region Gotland har samlat in säckarna. Det har varit uppskattat av många dels att själv slippa åka med renset till återvinningen dels att det blivit rensat och fint på gatorna.

I år ställs kampanjen in.

De senaste åren har säckarna fyllts med mycket annat än ogräs. Eftersom innehållet i säckarna ska komposteras, har det medfört för mycket arbete för regionen att sortera.

Både vi och regionens ansvarige beklagar att missbruket blivit så stort.

2021 års Guldros

Under adventskaffet delades årets guldros ut. Den gick till Riddarsällskapet Torneamentum med följande motivering:

”2021 års Guldros tilldelas Riddarsällskapet Torneamentum

Vi gotlänningar har blivit vana vid att vid festliga tillfällen få se de vackra hästarna med sina ryttare i medeltida kläder. De har blivit ett kärt inslag och ett signum för Gotland.

Torneamentum har under pandemin på ett lättsamt och trevligt sätt hjälpt till att sprida information om smittspridning. Deras insatser har uppmärksammats långt utanför Gotlands gränser.”

Buller under sommaren

Representanter från styrelsen har haft möte med regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius och regiondirektör Peter Lindvall. Vi framförde klagomål på buller, som medlemmarna hört av sig om under sommaren. Upplevelsen är att det varit extra stökigt med bland annat musik på mycket hög volym från vissa restauranger.

Regionen har startat ett arbete för att förbättra situationen till nästa sommar. Visby Innerstadsförening kommer att delta i arbetsgrupper.

Ny boendeparkering på Holmen

Behovet av boendeparkeringsplatser är stort i innerstaden. I våras föreslog vi regionen att inrätta några på den stora parkeringen på Holmen. Nu har det blivit 13 platser intill Kallis.

Vi har meddelat regionen att vi är glada att de har kommit till men tycker det är alldeles för lite med tanke på att parkeringen är stor. Var observant på skyltningen. Det är lätt att missförstå vilken sektion som avses.

Handlingsplan för Hansestaden Visby

Strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby 2020–2030 har tagits fram för att säkerställa att världsarvet bevaras, används och utvecklas med hållbarhet som ledstjärna. Strategidelen fastställdes av regionfullmäktige den 15 juni 2020 och presenterar en långsiktig vision för världsarvsarbetet. Handlingsplanen presenterar åtgärder för att uppfylla målen.

Visby Innerstadsförening har deltagit i flera arbetsgrupper i arbetet. Vi ämnar naturligtvis även fortsättningsvis vara delaktiga men har inga resurser att åta oss att ansvara för någon av punkterna.

Vår insats i det fortsatta arbetet kommer vara att sprida information till våra medlemmar samt vid behov samla medlemmarnas synpunkter. Vi ställer dessutom upp som diskussionspartner om önskemål finns.

Vi har pekat ut de mål som är prioriterade för oss. Alla är sådana att de direkt berör de boende.

Den som vill läsa strategin kan se den på https://gotland.se/107960

Nya återvinningsstationer

Föreningen har uppvaktat regionen och påtalat bristen på återvinningsstationer i innerstaden. Nu har vi fått svar att arbetet är i full gång.

I samråd med regionen har FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen, begärt bygglov till några nya återvinningsstationer i innerstaden eller dess omedelbara närhet. Om byggloven godkänns och allt fungerar som planerat bör de vara i drift under sensommaren.

De platser som är aktuella är parkeringen vid Österport, busstationen, småbåtshamnen samt oljeterminalen.

Den som har frågor kan kontakta Ingalill Gerber-Lindgren, 0498-26 91 67, ingalill.gerber-lindgren@gotland.se

Möte med regionen ang bl.a. P-platser och enkelriktningar

Styrelsen har haft möte med chefen för mark- och trafikavdelningen på regionen, där vi diskuterade frågor som vi lyft sedan tidigare samt väckte en del nya frågor.

För att underlätta framkomligheten och minska antalet trafikskyltar har vi föreslagit att ett antal enkelriktningar ska tas bort. Regionen kommer nu att se över om några av våra förslag kommer genomföras.

Vi har föreslagit att inrätta nya parkeringsplatser på vissa gator. Regionen ställer sig positiv till några av de platserna och återkommer till oss med besked. Vi har också föreslagit att inrätta boendeparkering på Holmen, vilket kommer ske inom kort.

Regionen undersöker möjligheten att inrätta laddplatser för elfordon på parkeringen på Öster.

Stensättning på bl.a. Norra Murgatan och Biskopsgatan är återställd efter asfalteringsarbeten. Fler gator står på tur att åtgärdas.

Återvinningsstationer

Styrelsen har lämnat förslag till regionen om att skapa platser för återvinningsstationer i innerstaden. Idag finns endast containrar för glas på några platser.

Ang lagligheten i att kräva bygglov för vissa underhållsåtgärder

Styrelsen i Visby Innerstadsförening har, tillsammans med Fastighetsägarna och DBWs Innerstadsråd, skickat en skrivelse till Region Gotland angående den utökade bygglovsplikten i Visby Innerstad. Plan- och bygglagen är svårtolkad och ingen kan med säkerhet tala om vad som gäller, men vid en första rekognosering ser det ut som att lagstöd saknas för att kräva bygglov såsom regionen gör.

Svar har kommit från ansvarig på regionen, men vi arbetar vidare med frågan.

Årsmöte

Årsmötet kommer ske ”Per Capsulam” den 15 april. Alla handlingar till årsmötet finns i kalendariet här intill.

Nytt trappräcke vid Finntrappen

Trappräcket nedanför Finntrappen har varit borta något år. Nu har ett nytt fint räcke kommit på plats, som gör det tryggt att promenera ner för gatan när snön och halkan kommer.

Smittskyddsläkare Maria Amér besökte Visby Innerstadsförening

Smittskyddsläkare Maria Amér började sitt nya arbete 1 januari i år. Hon tog då över efter Sven Montelius, som tyckte att hon kunde börja med att skriva något om det nya viruset från Kina.  Sedan dess har det varit 35 miljoner fall i världen, fler än 1 miljon döda och Maria har fått ägna nästan all sin tid åt pandemin.

När Maria besökte Visby Innerstadsförening började hon med att ge en kort resumé av utvecklingen samt lite om tidigare virusutbrott.

31 januari fick vi det första bekräftade Coronafallet i Sverige. Det var en kvinna som återvänt från en resa i Kina. Första konstaterade fallet på Gotland kom 11 mars. Hittills har 7 personer krävt intensivvård, 6 har avlidit.

Efter en nedgång i antal smittade har det åter ökat något så vi uppmanas att fortsätta lyssna till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Även denna pandemi kommer att gå över men det kommer att ta tid.

Vaccinering mot den årliga säsongsinfluensan kommer att starta 3 november. I år kommer det krävas tidsbokning.

Det var många som hade frågor till Maria och hon besvarade alla mycket professionellt och uttömmande.

Höstens första styrelsemöte

Styrelsen har träffats för att planera höstens program. Trots Corona-restriktioner kommer vi arrangera spännande träffar under hösten. Hoppas vi ses snart.

Ny hemsida

Välkomna till föreningens nya hemsida. Här kommer vi att skriva om aktuella frågor för föreningen. Hör gärna av er om det är något ni tycker vi ska skriva om.

Nya soptunnor

På vårt årsmöte kom det upp några frågor kring tömning av papperstunnor. Andreas Olsson på regionen svarar att de töms minst 3 ggr/vecka, de flesta varje arbetsdag. Om så inte är fallet kan man felanmäla via https://www.gotland.se/felanmalan

Framöver kommer vissa soptunnor plockas bort och nya sättas upp på mer strategiska platser. Det kommer bli Big Belly, som är en ”smart” Soptunna. Den meddelar via en applikation när den är full och hur fyllnadsgraden är. Några soptunnor som bara fylls med hushållsavfall, har tagits bort.

 

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.