Visby Innerstadsförening är till för alla som tycker om Visby. Vi arbetar för en sund boendemiljö i en levande innerstad med ett varierat utbud av verksamheter. Idag är vi ca 400 medlemmar.

Handlingsplan för Hansestaden Visby

Strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby 2020–2030 har tagits fram för att säkerställa att världsarvet bevaras, används och utvecklas med hållbarhet som ledstjärna. Strategidelen fastställdes av regionfullmäktige den 15 juni 2020 och presenterar en långsiktig vision för världsarvsarbetet. Handlingsplanen presenterar åtgärder för att uppfylla målen.

Visby Innerstadsförening har deltagit i flera arbetsgrupper i arbetet. Vi ämnar naturligtvis även fortsättningsvis vara delaktiga men har inga resurser att åta oss att ansvara för någon av punkterna.

Vår insats i det fortsatta arbetet kommer vara att sprida information till våra medlemmar samt vid behov samla medlemmarnas synpunkter. Vi ställer dessutom upp som diskussionspartner om önskemål finns.

Vi har pekat ut de mål som är prioriterade för oss. Alla är sådana att de direkt berör de boende.

Den som vill läsa strategin kan se den på https://gotland.se/107960

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.