Visby Innerstadsförening är till för alla som tycker om Visby. Vi arbetar för en sund boendemiljö i en levande innerstad med ett varierat utbud av verksamheter. Idag är vi ca 400 medlemmar.

Har du koll på ditt brandskydd?

En kväll i januari ordnade vi ett möte med Tommy Blomgren från Brandförebyggarna och Anders Buskas från Räddningstjänsten. De gick igenom hur en eld kan uppstå samt lämnade goda råd och tips om hur man förebygger det samt hur man ska agera om olyckan är framme.

Vi fick även en del goda råd om hur man bäst eldar i sina kaminer.

Alla som har en eldstad som används måste ha den registrerad hos Brandförebyggarna. Det är också ett mycket bra sätt för att få sin eldstad kontrollerad samt att bli påmind om när det är dags för sotning. Ju mer noggranna vi är när vi hanterar eld desto mindre risk för att vi själva, våra grannar eller våra gamla hus utsätts för brand.

Om ditt hus börjar brinna och du inte gjort regelbundet underhåll och kontroll av eldstäderna kan ersättningen från försäkringsbolaget reduceras. Förändring av en eldstad kräver godkännande av installationen.

Grundläggande brandkunskap

För att en brand ska kunna uppstå krävs tre komponenter – syre, värme & bränsle. Öppna inte dörrar eller fönster vid en brand så att nytt syre tillförs.

Röken är farlig

Röken innehåller många farliga ämnen. Vissa påverkar oss så att vi kvävs, somnar in och kan vara dödande.

Röken stiger upp mot taket, kryp under röken och ut! Är det rök i ditt trapphus – stanna i din lägenhet och påkalla hjälp.

Systematiskt brandskyddsarbete

Alla ska arbeta systematiskt med sitt brandskydd. Det innebär att ta ansvar för brandskydd i den egna fastigheten, att man metodiskt går igenom behov av brandskydd och att det utförs kontroller på brandskyddsmaterial.

Rätt ordning

Rädda – Larma – Varna – Släck – Möt upp brandpersonal

Brandsläckare

Pulversläckare är det bästa släckmedlet. Den släcker trä, papper, tyg, bensin, olja och elektrisk utrustning. Men den smutsar ner!

Brandfilt

En brandfilt kan släcka mindre bränder. Om du ska släcka eld på en person, lägger du på
filten från huvudet och nedåt. När du sen tar av filten – börja från fotändan. Bra placering på brandfilten är i köket!

Om det brinner i en kastrull

Lägg på ett lock eller kväv med en brandfilt! Lyft bort kastrullen från spisplattan och stäng av spisen.

Försök aldrig att släcka med vatten. Om man häller vatten i en brinnande kastrull börjar vattnet koka och blir till vattenånga. Ångan tar sen med sig den brinnande oljan upp ur kastrullen och kastar iväg den åt olika håll.

Brandvarnare

En brandvarnare är den billigaste livförsäkringen. Det bör finns en brandvarnare på varje våningsplan i bostaden. Om du har flera våningar bör en brandvarnare placeras där trappan mynnar till den övre våningen.

Brandvarnare bör placeras i eller intill sovrum. Placera brandvarnare nära köket, där det är vanligt att bränder börjar.

Man bör testa sin brandvarnare en gång i månaden. Byt batteri 1 gång/år.

Eldning

Veden ska alltid vara ordentligt torr. Starta gärna brasan uppifrån, då blir det bättre drag och förbränningen blir bättre. Elda inte mer än 2–2,5 kg ved per timme.

Mer information:
– msb.se
– brandskyddsforeningen.se (Webbutbildning)

 

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.