Visby Innerstadsförening är till för alla som tycker om Visby. Vi arbetar för en sund boendemiljö i en levande innerstad med ett varierat utbud av verksamheter. Idag är vi ca 400 medlemmar.

Nya återvinningsstationer

Föreningen har uppvaktat regionen och påtalat bristen på återvinningsstationer i innerstaden. Nu har vi fått svar att arbetet är i full gång.

I samråd med regionen har FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen, begärt bygglov till några nya återvinningsstationer i innerstaden eller dess omedelbara närhet. Om byggloven godkänns och allt fungerar som planerat bör de vara i drift under sensommaren.

De platser som är aktuella är parkeringen vid Österport, busstationen, småbåtshamnen samt oljeterminalen.

Den som har frågor kan kontakta Ingalill Gerber-Lindgren, 0498-26 91 67, ingalill.gerber-lindgren@gotland.se

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.