Visby Innerstadsförening är till för alla som tycker om Visby. Vi arbetar för en sund boendemiljö i en levande innerstad med ett varierat utbud av verksamheter. Idag är vi ca 400 medlemmar.

Smittskyddsläkare Maria Amér besökte Visby Innerstadsförening

Smittskyddsläkare Maria Amér började sitt nya arbete 1 januari i år. Hon tog då över efter Sven Montelius, som tyckte att hon kunde börja med att skriva något om det nya viruset från Kina.  Sedan dess har det varit 35 miljoner fall i världen, fler än 1 miljon döda och Maria har fått ägna nästan all sin tid åt pandemin.

När Maria besökte Visby Innerstadsförening började hon med att ge en kort resumé av utvecklingen samt lite om tidigare virusutbrott.

31 januari fick vi det första bekräftade Coronafallet i Sverige. Det var en kvinna som återvänt från en resa i Kina. Första konstaterade fallet på Gotland kom 11 mars. Hittills har 7 personer krävt intensivvård, 6 har avlidit.

Efter en nedgång i antal smittade har det åter ökat något så vi uppmanas att fortsätta lyssna till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Även denna pandemi kommer att gå över men det kommer att ta tid.

Vaccinering mot den årliga säsongsinfluensan kommer att starta 3 november. I år kommer det krävas tidsbokning.

Det var många som hade frågor till Maria och hon besvarade alla mycket professionellt och uttömmande.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.