Visby Innerstadsförening är till för alla som tycker om Visby. Vi arbetar för en sund boendemiljö i en levande innerstad med ett varierat utbud av verksamheter. Idag är vi ca 400 medlemmar.

Sök
Stäng denna sökruta.

Visby Innerstadsförening arbetar för en sund boendemiljö i en levande Visby innerstad där det ska finnas plats för ett varierat utbud av verksamheter. Vi framför våra synpunkter genom att svara på remisser och använda alla tillgängliga kanaler för påverkan och opinionsbildning.

Det är inte bara det uråldriga gatunätet, byggnaderna, ringmuren och ruinerna som ger färg och atmosfär åt innerstaden. En betydande del av boendekvaliteten är att miljön innanför murarna upplevs som levande. En plats där det finns bostäder och affärer, skola och universitet, arbetsplatser och offentlig service, restauranger och hotell.

Knappt 400 hushåll är medlemmar i föreningen.

Styrelsen

Vid årsmötet 22 februari 2024 omvaldes följande styrelse:
Agneta Emmervall (ordf), Birgitta Örtbrant, Eva Backman, Agneta Rahm Nordén, Bjerne von Schulman, Erik Skagerfält-Quayle och Sven-Erik Bohrn.

Världsarvet

Genom att Visby innerstad har placerats på UNESCOs världsarvslista har vi förpliktat oss att bevara och förstärka de kvaliteter som berättigat oss att tillhöra denna exklusiva skara. Staden ska ge en trivsam upplevelse och blandningen av aktiviteter ska fungera friktionsfritt sida vid sida.

GDPR (General Data Protection Regulation)

De uppgifter om våra medlemmar som finns lagrade i vårt register är namn, adress, telefonnummer och mailadress. Inga uppgifter sprids utanför föreningen!
Har ni frågor, kontakta styrelsen.

Stadgar

Styrelsen på Corona-avstånd

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.