Om föreningen

Visby Innerstadsförening är en ideell förening som arbetar för en sund boendemiljö i en levande Visby innerstad där det ska finnas plats för ett varierat utbud av verksamheter. Vi framför våra synpunkter genom att svara på remisser och använda alla tillgängliga kanaler för påverkan och opinionsbildning. 

Det är inte bara det uråldriga gatunätet, byggnaderna, ringmuren och ruinerna som ger färg och atmosfär åt innerstaden. En betydande del av boendekvaliteten är att miljön innanför murarna upplevs som levande. En plats där det finns bostäder och affärer, skola och universitet, arbetsplatser och offentlig service, restauranger och hotell. 

Knappt 400 hushåll är medlemmar i föreningen. Ju fler vi är desto starkare röst får vi. Det finns ett behov av en förening som tillvaratar gemensamma intressen i innerstaden. 

Styrelsen  

Vid årsmötet 22 februari 2024 valdes följande styrelse:
Agneta Emmervall (ordf), Birgitta Örtbrant, Eva Backman, Agneta Rahm Nordén, Bjerne von Schulman, Erik Skagerfält Quayle och Sven-Erik Bohrn.   

Medlemskap

Alla som delar föreningens idéer kan söka medlemskap. Det gör du genom att betala medlemsavgiften på 200:-/hushåll och och fylla i medlemsansökan. Du kan också ringa kassören på 070-685 66 83. Bekräftelse på medlemskapet kommer via mail eller brev. Föreningens bankgironummer är 247-0839.

Inför årsstämman får du kallelse samt årets medlemsdekal och faktura på medlemsavgiften. Du kan beställa extradekaler till hushållets medlemmar genom att kontakta kassören och ange hur många dekaler du önskar. Priset för extra dekal är 70 :-/st.

Jag vill bli medlem

GDPR (General Data Protection Regulation)

De uppgifter om våra medlemmar som finns lagrade i vårt register är namn, adress, telefonnummer och mailadress. Inga uppgifter sprids utanför föreningen!

Stadgar