Verksamhet

Vårt verksamhetsår är kalenderår. Årsmötet ska hållas under perioden 15 februari – 15 april. Vi avslutar året med adventskaffe i december. Däremellan arrangeras föredrag kring aktuella frågor samt stadsvandringar för att titta på intressanta platser. 

Många år har vi arrangerat ”Nu städar vi stan” tillsammans med DBWs Innerstadsråd och med bidrag från Region Gotland. Tyvärr ville inte regionen delta 2022 och 2023. Inte heller i år kommer vi att kunna genomföra aktiviteten eftersom regionen anser sig förhindrade att delta.

Styrelsen har regelbunden kontakt med olika förvaltningar i regionen för att framföra föreningens synpunkter och önskemål. Senaste åren har det handlat om trafikföring och parkeringsplatser, buller från musikevenemang, bygglovsregler samt nedskräpning. Vi är också representerade i Världsarvsrådet, där vi får information och framför föreningens syn­punk­ter.

Föreningen är medlem i Visby Centrum och samarbetar med dem och DBWs Innerstadsråd då våra önskemål sammanfaller.

Ju fler medlemmar desto mer betydelsefulla är föreningens synpunkter. Värva gärna någon granne så vi blir ännu fler.