Visby Världsarv

Vi lever i ett världsarv

Genom att Visby innerstad har placerats på UNESCOs världsarvslista har vi förpliktat oss att bevara och förstärka de kvaliteter som berättigat oss att tillhöra denna exklusiva skara. Staden ska ge en trivsam upplevelse och blandningen av aktiviteter ska fungera friktionsfritt sida vid sida. Det övergripande uppdraget för organisationen för världsarvsarbetet är att bevara, använda och utveckla världsarvet idag och för kommande generationer.

Föreningen är representerat i Världsarvrådet, där aktuella frågor kring Världsarvet diskuteras.

Läs mer om organisationen för världsarvsarbetet på Organisation för världsarvsarbetet | Region Gotland