Guldrosen

1993 instiftade föreningen utmärkelsen Guldrosen och delades ut första gången 1994. Enligt statuterna ska Guldrosen utdelas årligen ”om lämplig kandidat finns”. Pristagaren ska på ett värdefullt sätt och i vid bemärkelse ha bidragit till att förbättra boendemiljön i Hansestaden Visby. Föreningen har velat understryka att den inte kommer att agera som skönhetsråd och inte heller konkurrera med andra föreningars agerande inom just skönhetsområdet.

Föreningens styrelse utgör prisjuryn men emotser gärna förslag på förtjänta pristagare från föreningens medlemmar. Skicka ditt förslag till styrelsen@visbyinnerstadsforening.se.

Mottagare genom tiderna

Alla Guldvinnare med motiveringar hitta du här nedan.

Gudrosvinnare 2024 Stadsträdgårdsmästare Pernilla Johansson

Pernilla Johansson förgyller grönytorna både i Visby och över hela Gotland.

Läs vidare

Guldrosvinnare 2023, Sarah Howarth och Joakim Ahrling, Brödboden

Sara och Joakim bidrar till att göra Södertorg levande och till en smaklig mötesplats året runt.

Läs vidare

Guldrosvinnare 2022 Folkets Bio i Visby och Patrik Bergvall

Bion på Adelsgatan har fått en omfattande renovering och funktionsanpassning, vilket bland annat gör att rullstolar kan komma in i lokalen.

Läs vidare

Guldrosen 2021, Riddarsällskapet Torneamentum

Vi gotlänningar har blivit vana vid att vid festliga tillfällen få se de vackra hästarna med sina ryttare i medeltida kläder.

Läs vidare

Guldrosvinnare 2020, Jimmy och Angelica Hamstedt

Torgkassen har förvaltats och utvecklats som innerstadens enda matvarubutik.

Läs vidare

Guldrosvinnare 2019, Magnus Olsson

Magnus utför, som verksamhetsledare för Visby Centrum, ett fantastiskt arbete för att stimulera handel och service i Visby.

Läs vidare

Guldrosvinnare 2018, Vasilis Kanellos

Visby Innerstadsförenings Guldros 2018 tilldelas Vasilis Kanellos för ett mångårigt framgångsrikt krögarskap där han året runt välkomnar gäster.

Läs vidare

Guldrosvinnare 2017, Thomas Sundström

Thomas Sundström, chef för länsteatern Gotland, har genom sitt engagemang och sin stora kunskap bidragit till att vitalisera kulturlivet i Visby.

Läs vidare

Guldrosvinnare 2016, Roland Salemark

Roland Salemark är en engagerad bokhandlare som under 10 år utvecklat bokhandeln Wessman & Pettersson till en kulturinstitution

Läs vidare

Guldrosvinnare 2015, Waldemar Falck

Waldemar Falck har genom sitt mång åriga arbete med äldre fotografier och skildringar verksamt bidragit till att fördjupa kunskapen om Visby förr och nu. 

Läs vidare

Guldrosvinnare 2014, Wiveka Schwartz

Som medeltidsveckans initiativtagare och eldsjäl och med ett mångårigt stort engagemang för Visbyturismen har Wiveka Schwartz medverkat till ett levande Visby. 

Läs vidare

Guldrosvinnare 2013, Roger Hammarström

Genom sitt engagerande arbete för att vitalisera handeln, initiera nya evenemang och locka besökare till ön utanför turistsäsong bidrar han till ett levande Visby.

Läs vidare

Guldrosvinnare 2012, Suzanne Edström

Som Visby stadsträdgårdsmästare har Suzanne sett till människans behov av skönhet och avkoppling.

Läs vidare

Guldrosvinnare 2011, Lena Bertholdsson

Lena Bertholdsson på Bertholsson & Holm är entreprenören som ser möjligheter där andra ser svårigheter.

Läs vidare

Guldrosvinnare 2010, Visby snöröjare

För en heroisk insats under den snörikaste vintern i mannaminne.

Läs vidare

Gudrosvinnare 2009, Wisby Ost

Anders, Ann-Marie, Hanna och Frida Gustafsson har vågat satsa på en välsorterad ostbutik mitt i Visby stadskärna.

Läs vidare

Guldrosvinnare 2007, Harriet Engberg

Årets guldrospristagare har vågat satsa på en specialaffär i Visby innerstad.

Läs vidare

Guldrosvinnare 2008, Ulf Hedberg

Hedbergs Bok & Musikkafé utgör en arena för skiftande kulturaktiviteter.

Läs vidare

Guldrosvinnare 2006, Visby Stensättare

Jonas Karlsson, stensättare Visbys stensättare har med stor skicklighet genom åren stensatt innerstadens gator och torg i funktionella och vackra mönster

Läs vidare

Guldrosen 2005, Agneta Werkelin

Agneta Werkelin, Yllet har med stor omsorg och skicklighet skapat ett vida välkänt gotländskt varumärke med hög kvalitet

Läs vidare

Guldrosen 2004, Gösta Lyttkens

Gösta Lyttkens har visat ett stort och långvarigt engagemang i att förbättra och bevara Visby innerstads boendemiljö.

Läs vidare

Guldrosen 2003, Parkeringsvakterna i Visby innerstad

Visby parkeringsvakter bidrar på ett förtjänstfullt sätt med bot till bättring.

Läs vidare

Guldrosen 2002, Lars Pettersson

Trädgårdsmästare Lars Pettersson har med kunnande och goda idéer steg för steg upprustat och med varsam hand förnyat Botaniska trädgården.

Läs vidare

Guldrosen 2001, Gycklargruppen PAX

Med entusiasm, glädje och okuvlig energi har gycklargruppen Pax under en följd av år roat boende och besökare i Visby.

Läs vidare

Guldrosen 2000, Hedengrahns Bageri

Hedengrahns Bageri har blivit ett begrepp för både boende och besökare.

Läs vidare

Guldrosen 1999, Nattvandrarna i Visby

Nattvandrarna har under många år i det tysta bedrivit en mycket angelägen verksamhet för ungdomar som vistas i Visby kvällar och nätter.

Läs vidare

Guldrosen 1998, Kjell Nordberg, Bakfickan

Pristagaren har visat ett stort engagemang för miljön kring Stora torget.

Läs vidare

Guldrosen 1997, Frälsningsarmén i Visby

Frälsningsarmén bedriver ett engagerat arbete för barnen och ungdomarna i Visby innerstad.

Läs vidare

Guldrosen 1996, Kulturföreningen Roxy

Kulturföreningen Roxy bidrar till att öka stadslivets mångfald i Visby genom sitt engagerade arbete inom kulturområdet för barn, ungdomar och vuxna.

Läs vidare

Guldrosen 1995, Gatsoparna i Visby Innerstad

Guldrosen tilldelas gatsoparna i Visby innerstad för att de på ett förtjänstfullt sätt utför ett otacksamt arbete.

Läs vidare

Guldrosen 1994, Leif Pettersson, Torgkassen

Guldrosen tilldelas Leif Pettersson som på ett förtjänstfullt sätt fångat upp de i Hansestaden boendes behov.

Läs vidare