Välkommen till Visby innerstadsförening.

Smått & gott

Pernilla Johansson fick 2024 års Guldros

Stadsträdgårdsmästare Pernilla Johansson förgyller grönytorna både i Visby och över hela Gotland.

Läs vidare

Invasiva växter

På föreningens årsmöte pratade Liisa Kumpula om invasiva växter.

Läs vidare

Undersökning ang Världsarvets konsekvenser

På Campus Gotland finns en student som studerar Världsarv. Denne är intresserad av att få in frågeställningar och synpunkter från invånare i Världsarvet.

Läs vidare

Program

Styrelsemöte

Tid: 18:00-20:00

Planering av föreningens aktiviteter

Besök på Gamla Brandstationen

Tid: 18:00-19:30

Plats: Klinttorget

Jan Bejrum visar den gamla brandstationen och berättar om dess historik.

Läs vidare

Boka

Forna tiders uppväxt

Tid: 18:00-19:30

Plats: Fornsalens gård

Följ med Fornsalens guide Jeremy Hardy på en vandring.

Läs vidare

Boka

Sommaren i våra parker

Tid: 18:00-19:30

Plats: Almedalen vid Kruttornet

Stadsträdgårdsmästare Pernilla Johansson berättar om vad som händer i parkerna i sommar.

Läs vidare
STÄNG X

Bli medlem

Ju fler medlemmar vi är desto mer betydelsefulla är föreningens synpunkter. Kom med du också om du inte redan är medlem. Medlemsavgift 200 kr/hushåll betalas till bankgiro 247-0839. 

Bli medlem

Kontakta styrelsen

Hör av dig till föreningen med synpunkter och tankar om frågor du vill vi ska engagera oss i,
styrelsen@visbyinnerstadsforening.se