Donnerska Husets klocka

Visby Innerstadsförening har kontaktat Region Gotland angående klockan på Donnerska Huset. Urverket fungerar men ringningen är avstängd. Vi har fått svar att det kom in klagomål och ringningen stängdes av 2006.

Lång tid har gått och vi önskar att slagverket tas i bruk igen. Mycket kan ha förändrats sedan dess, den eller de som klagade kanske inte längre bor kvar.

Vi har nu fått svar från regionen att de beslutet att arbeta vidare med ärendet för att se hur förutsättningarna ser ut för att se om det finns möjlighet att få igång slagklockan. En ny ljudmätning planeras för att se om det har blivit några förändringar efter renoveringen. Beroende på vad de mätningarna visar så får de se om det finns anledning och möjlighet att behålla slagverket men att sänka ljudnivån till en nivå som håller sig inom de riktlinjer som finns. 

Arbetet ska påbörjas omgående.