Ang lagligheten i att kräva bygglov

Styrelsen i Visby Innerstadsförening har, tillsammans med Fastighetsägarna och DBWs Innerstadsråd, skickat en skrivelse till Region Gotland angående den utökade bygglovsplikten i Visby Innerstad. Plan- och bygglagen är svårtolkad och ingen kan med säkerhet tala om vad som gäller, men vid en första rekognosering ser det ut som att lagstöd saknas för att kräva bygglov såsom regionen gör.

Svar har kommit från ansvarig på regionen, men vi arbetar vidare med frågan.