Invasiva växter

På föreningens årsmöte pratade Liisa Kumpula om invasiva växter. I pdf-filen kan du se bild på de växter hon talade om samt deras spridningsområden.

Ladda ner Intensiva växter PDF