Brev till Destination Gotland

Ang villkor för biljettbokningar för gotlänningar

Att bo på Gotland innebär att man måste planera noggrant när man ska resa till och från fastlandet. Färjorna är allt oftare fullbokade och för att vara säker på att få en plats måste man boka i tid.
Oavsett om resan är i tjänsten eller privat är det ibland svårt att exakt veta vid vilken tidpunkt man behöver resa. Det problemet är särskilt stort vid återresan till ön, då man kan vara beroende av andra transportmedel och långa sträckor att färdas.

Ett möte kan också bli inställt eller försenat med resultat att resan inte kan genomföras som planerat.
De som bor på fastlandet och använder landtransporter kan i de allra flesta fall ändra sin restid utan extra kostnad. Så kan inte vi på Gotland, om vi inte bokar flex-biljett till ett mycket högre pris.
Vi föreslår att båtbiljetter för gotlänningar ska vara ombokningsbara utan extra kostnad.
Reglerna kan sättas så att det enbart är den närmast kommande resan man kan omboka samt att resan ska ombokas digitalt. På så sätt ser vi inte att det kommer förenas med några större kostnader för Destination Gotland.

Hälsningar med hopp om positiv respons från er
Styrelsen för Visby Innerstadsförening

Agneta Emmervall
Ordförande
tel 070 717 43 28