Pernilla Johansson fick 2024 års Guldros

Stadsträdgårdsmästare Pernilla Johansson förgyller grönytorna både i Visby och över hela Gotland. Med en aldrig sinande entusiasm planerar hon planteringar, utemöbleringar och lekplatser. Alltid estetiskt tilltalande och ofta med en liten twist. Hon har en förmåga att vara variationsrik, återanvända material och krama ut så mycket som möjligt ur sin budget.

Varje försommar väntar vi spänt på att hon ska presentera sommarens happening.