Störande musikljud

För att det ska bli en så trevlig sommar som möjligt för alla arbetar Region Gotlands miljöskyddsinspektörer med förebyggande kontakt med verksamheter, där det finns risk för störande musikljud.

Alla berörda verksamheter har fått vägledning om vilka regler som gäller och att de ska ha egenkontroller med egna rutiner som förebygger störningar.

Flera verksamheter kommer att få tillsyn av egenkontrollen inför sommaren. Ljudmätningar kommer även göras utomhus i Visby innerstad cirka 1 ggr/vecka under sommaren. Vid enstaka störningar är boende rekommenderade att ta kontakt med berörd verksamhet. Vid återkommande störningar i sin bostad kan man lämna klagomål till enhet miljö- och hälsoskydd.