Undersökning ang Världsarvets konsekvenser

På Campus Gotland finns en student som studerar Världsarv. Denne är intresserad av att få in frågeställningar och synpunkter från invånare i Världsarvet. De innefattar hur vi ser på Världsarvsstatusens inverkan dels på människorna, dels på miljön i världsarvet.

Skriv gärna en KORT reaktion på detta och skicka till styrelsen@visbyinnerstadsforening.se så vidarebefordrar vi det till Campus.