Guldrosen 1994, Leif Pettersson, Torgkassen

Guldrosen tilldelas Leif Pettersson som på ett förtjänstfullt sätt fångat upp de i Hansestaden boendes behov och skapat en serviceinrättning som sträcker sig utanför det traditionellt stadsmerkantila. Förutom en mycket välskött stadsdelsaffär med hög servicenivå har Torgkassen i omsorg om kundkretsen tagit upp delar av postens och apotekets nedlagda verksamheter. Torgkassen bidrar genom detta till att förbättra de boendes basservice och därmed boendemiljön i Visby innerstad.