Guldrosvinnare 2006, Visby Stensättare

Jonas Karlsson, stensättare Visbys stensättare har med stor skicklighet genom åren stensatt innerstadens gator och torg i funktionella och vackra mönster. Årets pristagare representerar den senaste i en lång rad av stensättare som ärvt och fört vidare en gammal hantverkstradition och yrkeskunskap.nGatsten åldras med behag och blir vackrare med åren till stor glädje både för oss och kommande generationer. De stensatta gatorna och torgen hjälper i hög grad till att skapa innerstadens speciella stämning och karaktär, uppskattad av både besökare och boende och är starkt bidragande till en god boendemiljö i Visby innerstad.