Guldrosen 2004, Gösta Lyttkens

Gösta Lyttkens har visat ett stort och långvarigt engagemang i att förbättra och bevara Visby innerstads boendemiljö. Genom denna och andra föreningar har han förtjänstfullt arbetat för att behålla en levande innerstad samtidigt som han värnat om innerstadens skönhet och ålderdomliga prägel. Dessutom har han genom sin jazzmusik, fotodokumentation och andra kulturella intressen och aktiviteter bidragit positivt till stadens livskvalitet.