Guldrosen 2002, Lars Pettersson

Trädgårdsmästare Lars Pettersson har med kunnande och goda idéer steg för steg upprustat och med varsam hand förnyat Botaniska trädgården. Med känsla och respekt för dess särart och lyhördhet för olika intressen har Lars både förvaltat och vidareförädlat trädgården, till stor glädje för både boende och besökare.