Guldrosen 2005, Agneta Werkelin

Agneta Werkelin, Yllet har med utgångspunkt från det genuint gotländska med stor omsorg och skicklighet skapat ett vida välkänt gotländskt varumärke med hög kvalitet och med säte i Visby innerstad. Agneta Werkelin och Yllet lämnar genom denna omsorg ett viktigt bidrag till Visby innerstads attraktivitet för både boende och besökare.