Guldrosvinnare 2010, Visby snöröjare

För en heroisk insats under den snörikaste vintern i mannaminne. Trots trånga gränder, parkerade fordon och pågående trafik har snöröjarna lyckats ge besökare och boende möjlighet att röra sig fritt i innerstaden. Man har oupphörligt och enträget dygnet runt under två månaders ständiga snöande plogat och hyvlat, skovlat, skottat och sandat och lyckats göra innerstaden framkomlig trots exceptionella väderförhållanden.