Guldrosen 1998, Kjell Nordberg, Bakfickan

Pristagaren har visat ett stort engagemang för miljön kring Stora torget och bl a tagit initiativ till att klockan på torgets nordsida återuppsattes. Kjell Nordberg har också visat att det är möjligt att utforma en uteservering på ett tilltalande sätt.