Guldrosen 2003, Parkeringsvakterna i Visby innerstad

Visby parkeringsvakter bidrar på ett förtjänstfullt sätt med bot till bättring. Med vänlighet och serviceanda utöver arbetsinstruktionens bokstav bidrar parkeringsvakterna till att bemästra en svår trafiksituation och i vid bemärkelse till en bättre boendemiljö i Visby innerstad.