Guldrosvinnare 2015, Waldemar Falck

Waldemar Falck har genom sitt omfattande och mångåriga arbete med bevarandet och katalogiserandet av äldre fotografier och skildringar verksamt bidragit till att fördjupa kunskapen om Visby förr och nu. Tack vare Waldemar Falcks insatser är nu historien tillgängliggjord till nytta och glädje för forskare, besökare och inte minst oss Visbybor samtidigt som materialet kommer att bevaras för framtida generationer.