Guldrosvinnare 2022 Folkets Bio i Visby och Patrik Bergvall

Bion på Adelsgatan har funnits i olika skepnader sedan 1936. Den har nu fått en omfattande renovering och funktionsanpassning, vilket bland annat gör att rullstolar kan komma in i lokalen. För att möjliggöra detta har föreningen lagt ner ett stort ideellt arbete samt erhållit stöd från flera håll. Framför allt har fastighetsägare Patrik Bergvall genom stor välvilja och ett betydande ekonomiskt bidrag möjliggjort hela renoveringen. Nu får Visby innerstad en funktionell komplementbiograf för ett brett kulturutbud. Lokalen blir även en viktig samlingslokal för olika föreningar, myndigheter och företag i innerstaden. Folkets bio, som en viktig kulturaktör, bidrar till ett rikt kulturutbud och en levande innerstad.