Årsmöte 2023

Årsmötet kommer att hållas på Joda Bar på Skeppsbron.

Föreningen bjuder på räksmörgås, Loka och kaffe. Önskas något annat att dricka beställer var och en det i baren.

Efter årsmötesförhandlingarna kommer museichef Jenny Westfält att berätta om planerna för Fornsalen och Konstmuseet.

Vi kommer också dela ut Gudrosen till någon som gjort en extra insats för Visby.

Vill du ha handlingar fysiskt – maila eller ring till Birgitta Örtbrant, admin@visbyinnerstadsforening.se, 070 – 685 66 83.

Dagordning 2023

Årsredovisning 2022

Budget 2023

Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsplan 2023

Valberedningens förslag inför 2023

Motion 2023

Revisionsberättelse kommer att presenteras på  mötet.