Årsmöte

Årsmötet kommer att hållas 15 april kl 18.00. Eftersom vi inte kan ha möte där vi träffas fysiskt kommer det att ske Per Capsulam. Det betyder att kallelse sänds ut till medlemmarna tillsammans med förslag till beslut. Ni får därefter möjlighet att återkomma till styrelsen senast 5 april med era synpunkter. På dagordningen kommer endast formalia tas upp. Alla handlingar finns att ta del av här.

Vi planerar att anordna ett medlemsmöte i slutet av sommaren med någon form av förtäring. I samband med det kommer vi då dela ut årets Guldros.

Kallelse, dagordning 2021

Verksamhetsberättelse 2020

Årsredovisning 2020

Budget 2021

Valberedningen 2021 02 18