Styrelsen träffar Region Gotland

Representanter i styrelsen träffar Mark- och trafikavdelningen på Region Gotland för diskussion kring aktuella frågor för föreningens medlemmar. Det är bl.a. översyn av parkeringsplatser och parkeringsregler, återvinningsstationer, och cykelhinder.