Besök på Gamla Brandstationen

Ordförande i Stiftelsen Klintens Brandstation Jan Bejrum visar den gamla brandstationen och berättar om dess historik.

Torsdag 2 maj kl 18.00, Klinttorget.

Enklar förtäring serveras.

Deltagarantalet är begränsat